Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Είμαστε δίπλα στην κοινότητα, προσφέροντας σταθερή και μακροχρόνια υποστήριξη.

 

Κοινωνική ευθύνη

Ο μόνιμος στόχος μας είναι να ακολουθήσουμε μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παίζοντας αποτελεσματικά τον κοινωνικό μας ρόλο και αυξάνοντας τη συμβολή μας στην κοινωνία.

 

Το αίσθημα ευθύνης μας απέναντι στην κοινωνία εκφράζεται, πρώτα και κύρια, μέσω της συμβολής μας στη γενική ανάκαμψη και εδραίωση της οικονομίας του έθνους μας. Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς οι δραστηριότητές μας να ωφελούν την κοινωνία γενικά, μέσω της άμεσης και έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας, προωθώντας την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα και αγοράζοντας αγαθά και υπηρεσίες από εγχώριους και τοπικούς προμηθευτές.

 

Επιπλέον, επιθυμούμε να δούμε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες να αλληλεπιδρούν θετικά και παραγωγικά με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας να φέρει ευημερία στις κοινότητες και στις εγκαταστάσεις των εμπορικών εταιρειών της μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της υποστήριξης της τοπικής αγοράς και της γενικής κοινωνικής φροντίδας.

Greek

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.